Vaša dobrá cesta k cestovaniu
SVK | ENG

10 dôvodov pre Európsku cestovnú poistovňu

  1. Pretože EURÓPSKA je tu pre Vás nepretržite prostredníctvom centrály núdzového volania.
  2. Pretože EURÓPSKA Vám svojimi 21 druhmi poistného krytia garantuje osobnú finančnú ochranu.
  3. Pretože prevoz domov v ambulantnom lietadle zo zdravotných dôvodov prekračuje finančné možnosti väčšiny dovolenkárov (až do 6.000.000 Sk).
  4. Pretože Vaše poistné krytie začína prekročením hranice obce Vášho trvalého bydliska.
  5. Pretože nemocnice v zahraničí takmer vždy žiadajú okamžité zaplatenie a zdravotná poisťovňa prepláca len nepatrnú časť.
  6. Pretože Vám samostatne poistíme storno zájazdu.
  7. Pretože Vás poistíme bez ohľadu na vek.
  8. Pretože poistíme aj akútne stavy existujúcich a chronických ochorení.
  9. Pretože po Vás budeme pátrať na vode i na horách.
  10. Pretože EURÓPSKA reaguje rýchlo a nebyrokraticky, 85% poistných prípadov zlikvidujeme do dvoch pracovných dní.
Kontaktujte Comfort Travel ohľadne poistenia
Vášho cestovania v Európskej cestovnej poisťovni !
Kontaktujte Comfort Travel s Vašimi požiadavkami a plánmi na cestovanie.