Vaša dobrá cesta k cestovaniu
SVK | ENG
Hospic Milosrdnych sestier v Trenčíne
Hospic Milosrdnych sestier v Trenčíne
http://www.pomoc-hospicu.satmarky.sk

Hospic – miesto nádeje chorému garantuje, že:

nebude trpieť neznesiteľnou bolesťou
bude vždy rešpektovaná jeho ľudská dôstojnosť
v posledných chvíľach života nezostane sám

Starostlivosť o pacienta...Hospic ponúka

komplexnú ošetrovateľskú a lekársku starostlivosť s využitím súčasných poznatkov v liečbe bolesti a ďalších príznakov
14 hospicových lôžok v jedno a dvoj-posteľových izbách
pravdivé a priateľské prostredie
prístup ku chorému ako k neopakovateľnej ľudskej bytosti so všetkými potrebami, ktoré má, vrátane potrieb duchovných
pochopenie a podporu rodine chorého
voľný denný režim
návštevy 24 hodín denne
ubytovanie rodinných príslušníkov

Hráme sa zdravo
Hráme sa zdravo
http://www.hramesazdravo.sk

Výchovno-vzdelávací projekt Hráme sa zdravo je zameraný na deti predškolského veku ako voľnočasová aktivita či záujmový krúžok, ktorého obsahom sú hry na rozvoj poznania, pohybovo-tanečné aktivity a tvorivé dielne. Prostredníctvom celoročných kurzov deti rozvíjajú svoje schopnosti tým, že sa spolu s rodičmi zapájajú do interaktívnych hier a rôznych tvorivých činností pod vedením predškolského pedagóga.

Kto Pomôže?
http://www.ktopomoze.sk/

Kto pomôže sýrskym a irackým rodinám na úteku?
Kto, keď nie my?